Goed werknemerschap betekenis & definitie

Het goed werknemerschap houdt in dat een werknemer dient te voldoen aan redelijke eisen die de werkgever stelt bij de uitoefening van de werkzaamheden.

Indien een bedrijf besluit een sollicitant aan te nemen, wordt er in beginsel een arbeidsovereenkomst opgemaakt ingevolge artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek. Belangrijke eisen bij de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst zijn onder andere de vaststelling van het loon en de werkzaamheden. In beginsel dient zowel de werkgever als de werknemer zich te houden aan de afspraken die in de arbeidsovereenkomst staan opgenomen. Er kunnen zich echter verscheidene omstandigheden voordoen waarbij de werkgever meer eist dan in het contract staat opgenomen. Hierbij kan er worden gedacht aan bijvoorbeeld overwerken. Een werknemer dient zich in een dergelijk geval op te stellen als een goed werknemer ingevolge artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek. Uiteraard moeten de eisen van de werkgever in verhouding staan tot de bedongen arbeid van de werknemer. Indien de werknemer geen gehoor geeft aan de eisen van de werkgever, kunnen hier (lichte) consequenties aan worden verbonden.

Gepubliceerd op 26-05-2013