Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 24-01-2013

2013-01-24

Dictum

betekenis & definitie

Dictum is een juridisch begrip waarmee wordt aangegeven dat de uitspraak tussen twee of meer partijen wordt gegeven.

Wanneer twee of meer partijen een (juridisch) geschil met elkaar hebben, bestaat er voor hen de mogelijkheid om de zaak voor te leggen aan de rechtbank. Afhankelijk van de zaak die het betreft, wordt er gekeken welke rechter er absoluut competent is. Wanneer het bijvoorbeeld een civiel geschil betreft, zal de zaak voor de sector kanton of civiel van de rechtbank komen. De rechter zal de zaak vervolgens inhoudelijk behandelen en vervolgens uitspraak doen. De uitspraak is in beginsel ingedeeld in een standaardmodel. Zo worden de partijen in het geschil als eerst genoemd en vervolgens worden de feiten uiteengezet. Ongeveer aan het einde van de uitspraak wordt het dictum gegeven, dit betreft het belangrijkste gedeelte van de uitspraak omdat hierin de daadwerkelijk uitspraak van het geschil wordt uiteengezet door de rechtbank. De tekst voorafgaand aan het dictum gaat in beginsel over hoe de rechtbank tot een bepaalde uitspraak is gekomen.