Buitengerechtelijke vernietiging betekenis & definitie

De buitengerechtelijke vernietiging houdt in dat een verbintenis of een overeenkomst wordt vernietigd, zonder dat er een rechter aan te pas hoeft te komen.

Indien twee of meerdere partijen met elkaar in onderhandeling treden over de verkoop van bepaalde goederen, beogen zij in beginsel een overeenkomst als gevolg van artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. De wetgever heeft bepaald dat het de partijen vrij staat om de inhoud van een overeenkomst te bepalen. Indien de partijen daadwerkelijk tot een overeenkomst komen, vloeien daar verbintenissen uit. Uit deze verbintenissen vloeien rechten en verplichtingen voort voor beiden partijen. Logischerwijs zijn beide partijen in beginsel verplicht de verbintenissen na te komen. Mocht echter blijken dat één der partijen de overeenkomst niet of onvoldoende respecteert, dan bestaat er de mogelijkheid de verbintenis of de overeenkomst in zijn geheel te vernietigen. Hier dient er in beginsel een rechter aan te pas te komen die de verbintenis of overeenkomst vernietigt. Een andere mogelijkheid is dat er geen rechter aan te pas komt, de buitengerechtelijke vernietiging. In dit geval besluiten de partijen - vaak in goede harmonie - de verbintenis of overeenkomst te vernietigen, waardoor de rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk komen te vervallen.

Laatst bijgewerkt 24-12-2013