Actief (financieel) betekenis & definitie

Actief is een algemeen in de accountancy gehanteerd begrip, waarmee een uit het verleden voortgekomen middel wordt aangeduid, waarover de betreffende onderneming op dat moment de beschikkingsmacht heeft en waaruit naar verwachting in de toekomst economische voordelen voort zullen (kunnen) vloeien voor die onderneming.

Zie ook: activa, balans, passief en passiva.

Het is een boekhoudkundig begrip, waarmee algemeen het werkzame gedeelte wordt aangeduid binnen een onderneming. In de context van vastgoed wordt met het werkzame gedeelte bedoeld de aan het betreffende vastgoedobject, dan wel − afhankelijk van de context – vastgoedportefeuille, toegekende waarde, die deze vertegenwoordigt. In de context van de balans van een onderneming betreft het de gezamenlijke toegekende waarde van de roerende en onroerende zaken.

Zie ook: onroerende zaken en roerende zaken.