Synoniemen van Context

2019-10-18

Context

Context is de samenhang tussen woorden en zinnen. Woorden hebben vaak verschillende betekenissen, waarbij uit de gebeurtenis kan worden afgeleid welke betekenis een woord heeft. Om een duidelijker beeld te geven van wat de context precies inhoudt, staan hieronder enkele voorbeeldzinnen. Door te kijken naar de omliggende woorden kan het woord in de context worden geplaatst. Achter elke zin staat vervolgens beschreven hoe het woord bedoeld is. Muis in verschillende contexten * Mijn muis is ka...

2019-10-18

Context

Verband waarin zich iets voordoet.

2019-10-18

context

context - Zelfstandignaamwoord 1. verband waarin iets zich voordoet 2. de tekst die om de tekst heen staat     ♢ In de zinnen: "Ik haalde mijn geld van de bank." en "Ik ging lekker op de bank zitten." is de betekenis van het woord bank alleen maar te begrijpen door de context. 3. de gebeurtenissen die vóór het gebeurde hebben plaatsgevonden     ♢ De ontwikkelingen in Turkije kun je alleen maar begrijpen in de historisch...

2019-10-18

context

Contexten zijn: 1) (drama): spelgegevens die betekenis geven aan een spel en het verband waarop ze betrekking hebben; onder spelgegevens worden begrepen: het verhaal, de personages, de dramatische handelingen, het dramatisch verloop, de enscenering en het gebruik van de overige theatrale middelen, zoals decor en belichting (2, 3); 2) (dans): met de context van dans wordt bedoeld in welke situatie, omstandigheid de dans ontstaan is of uitgevoerd wordt; bijv. historische, artistieke, culturele, po...

2019-10-18

context

Context is een situatie uit de werkelijkheid die gekozen is om een specifiek reken-wiskundig probleem voor de leerlingen inzichtelijk te maken. Bijvoorbeeld: het inwisselen bij het rekenen op papier wordt uitgelegd binnen de context van een kok die op twee bakplaten respectievelijk 36 en 57 stroopwafels heeft gebakken en die nu per tien moet verpakken. Wizwijs maakt veelvuldig gebruik van realistische contexten. Niet alleen omdat ze de leerlingen helpen inzicht te krijgen in reken-wiskundige pro...

2019-10-18

Context

Spelgegevens die de gegeven opdracht tot een spel of een te spelen feit en het verband waarin zich iets voordoet betekenis geven. Onder spelgegevens worden begrepen: (→) het verhaal, (→) de personages, (→) de dramatische handelingen, (→) het dramatisch verloop, (→) de enscenering, het gebruik van de overige (→ ) theatrale middelen zoals (→) decor en (→) belichting en dergelijke en de verbanden waarin zich iets voordoet. Literatuur Prisma van de letterkunde 1990

2019-10-18

context

context - De situatie waarbinnen een signaal wordt vertoond en die de betekenis ervan mee kan bepalen. Zo kan een vogellied binnen een balts een aantrekkende functie hebben, binnen het territoriaal gedrag een afstotende functie. De c. kan eveneens het voorkomen van andere signalen inhouden, waardoor een syntaxfunctie ontstaat, bijvoorbeeld in metacommunicatie.

2019-10-18

context

context - zelfstandig naamwoord uitspraak: con-text 1. tekst die om een woord of zin heen staat ♢ uit de context kun je begrijpen wat het woord betekent 2. wat ervoor en erna gebeurd is ♢ in deze context was zijn gedrag een belediging Zelfstandig naamwoord: con-text de context

2019-10-18

Context

CONTEXT, o. redeverband, samenhang.

2019-10-18

Context

Context - (Lat. contextus), samenhang; zinsverband.

2019-10-18

context

context - o. redeverbinding, samenhang

2019-10-18

context

context, - o., samenhang, redeverband.

2019-10-18

context

o. samenhang i. d. zin of v. d. zinnen; bewoording.