Allegorie betekenis & definitie

Allegorie is een soort beeldspraak, waarbij abstracte zaken als deugd, moed, dapperheid, liefde, dood, gerechtigheid, lente, enz. als handelende, levende personen worden voorgesteld.

Bijv. de dood is allegorisch (zinnebeeldig) een oud man met een zeis; de gerechtigheid een vrouw met een blinddoek voor de ogen, terwijl zij in de ene hand een weegschaal, in de andere een zwaard houdt: de blinddoek drukt uit, dat de gerechtigheid zonder aanzien des persoons moet handelen, de weegschaal geƫist te kennen, dat zij nauwgezet de schuld moet wegen: d. i. de zwaarte ervan moet bepalen en het zwaard betekent, dat zij over het leven kan beschikken. Ook is volgens sommige Rhasverus een allegorie.