Alibi betekenis & definitie

In de rechtspleging spreekt men van „zijn alibi bewijzen" (Lat ~ ergens anders; klemtoon op li).

Dit betekent, dat de aangeklaagde het bewijs levert, dat hij op het oogenblik, waarop de misdaad (bijv. een moord) plaats had, ergens anders was, zodat daardoor zijn onschuld dag helder blijkt.