Wat is de betekenis van allegorie?

2023
2023-01-30
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

allegorie

Een allegorie is een verhaal, tekst of kunstwerk dat een verborgen of symbolische betekenis heeft. Het is een manier om abstracte ideeën of emoties te verbeelden door middel van verhalen, personages of beelden die iets anders vertegenwoordigen.Allegorieën kunnen op verschillende manieren worden gebruikt, bijvoorbeeld om een bepaald idee o...

Lees verder
2019
2023-01-30
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

allegorie

allegorie - Zelfstandignaamwoord 1. (kunst) een metafoor in de vorm van personificatie van iets abstracts op grond van gelijkenis, met name gebruikt in de letterkunde en de beeldende kunst Woordherkomst Afkomstig van het Griekse ἄλλον (iets anders) en ἀγορεύειν (in het openbaar spreken) Verwante begrippen...

Lees verder
2017
2023-01-30
Klokkenlexicon

Klokkenlexicon

allegorie

Een symbolische voorstelling van een idee of een begrip. Op Franse pendules vooral uit het eind van de 18de en de 19de eeuw komen veel allegorieën voor. Voorbeelden zijn: - allegorie van de astronomie. Afgebeeld is: een hemelglobe, twee putti, de ene met een passer, de andere met een sterrenkijker; - allegorie van de handel. Afgebeeld zijn putti, w...

Lees verder
2015
2023-01-30
Groot Retorisch Woordenboek | Lexicon van stijlfiguren

Paul Claes, Eric Hulsens

allegorie

G allègoria ‘anders zeggen’, L allegoria. Breed uitgewerkte metafoor of beeldspraak, bv. de allegorie van de grot (Plato); ‘Ic was in mijn hoofkijn om cruit gegaen’ (Suster Bertken); ‘Scheepspraet’ (C. Huygens); ‘Ego flos’ (G. Gezelle). In hellenistische tijd ontstond de allegorese, het allegorisch interpreteren van teksten, bv. die van Homerus. In...

Lees verder
2009
2023-01-30
Literatuur

Geschreven door J.A. Dautzenberg

allegorie

Tekst waarin alle belangrijke elementen (personen, begrippen, gebeurtenissen) beelden zijn voor iets anders. De tekst heeft dus een oppervlaktebetekenis en een dieptebetekenis, waarbij de laatste de werkelijke betekenis is. Heel veel allegorieën zijn ook satiren. De beroemdste allegorie uit de wereldliteratuur is waarschijnlijk Animal farm (1945) v...

Lees verder
2004
2023-01-30
Kunst ABC

meer dan 1000 termen

Allegorie

Voorstelling van een abstract idee of begrip, dat door middel van personen, voorwerpen en.handelingen wordt verduidelijkt. Een belangrijk onderdeel is de personificatie.

2002
2023-01-30
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

allegorie

Allegorie is het door middel van meerdere zinnebeelden een begrip voorstellen, meestal door een persoon, dier en/of ding; begrippen als deugden, ondeugden, sterrenbeelden enz.; bijv. een oude man met een zeis en een zandloper is een allegorie van de tijd.

1994
2023-01-30
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Allegorie

[v. Gr. allos = ander, en agoreuein = in de agora (volksvergadering) spreken, in het openbaar spreken; lett. dus: het als een ander spreken, spreken onder mom; NTGr. allègoria = beeldspraak] voorstelling van onstoffelijke zaken en van relaties door personen of materiële zaken of hun handelingen (bij...

Lees verder
1993
2023-01-30
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Allegorie

beeldspraak; symbolische voorstelling

1981
2023-01-30
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Allegorie

1. de voorstelling van begrippen als roem, rechtvaardigheid, ijdelheid, moed door personen, dieren of dingen. Zo wordt b.v. de moed of de kracht vaak door een leeuw, de sluwheid door een slang, de roem door een lauwerkrans voorgesteld; 2. in de letterkunde een dichtwerk (gedicht, toneelstuk, roman of novelle), dat geheel en al in beeldspraak geschr...

Lees verder
1970
2023-01-30
Antiek encyclopedie

De grote encyclopedie van antiek

Allegorie

verzinnebeelding van een abstract begrip of gebeuren, meestal door een persoon. Zeer bekende allegorische beelden zijn bijv. de Tijd (grijsaard met zeis), de Hloop (vrouw met anker), de Fortuin (naakte vrouw staande op bal, die zich door de wind laat meevoeren).

1955
2023-01-30
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Allegorie

zinnebeeldige voorstelling; beeldspraak,

1951
2023-01-30
Duits woordenboek (DU-NL) 1951

Dr. H. W. J. Kroes

Allegorie

allegorie, zinnebeeldige voorstelling.

1950
2023-01-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Allegorie

(<Gr.), v. (-ën). samengestelde zinnebeeldige voorstelling van een abstract begrip (in beeld, kunst en vertoningen): een grijsaard met een zeis en een zandloper is een allegorie van de tijd ; in ’t bijz. in de stijlleer : voortgezette en uitgewerkte vergelijking (rnetaphora), proza- of dichtstuk dat bepaalde toestanden of gebeu...

Lees verder
1949
2023-01-30
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Allegorie

(van Gr.: anders zeggen), zintuig, voorstelling die iets anders wil aanduiden dan hetgeen gezegd of geschreven wordt (bijv. duif of vrouw met palmtak, A. van de Vrede); allegorische verklaring'. het leggen van een zin in woorden die op zichzelf iets anders betekenen.

1948
2023-01-30
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

allegorie

v. zinnebeeldige voorstelling.

1947
2023-01-30
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Allegorie

(1) (Gr. : anders zeggen, zich beeldsprakig uitdrukken) is óf een element van een literair kunstwerk, óf een kunstwerk op zichzelf, hetzij dan een literair, hetzij een plastisch. Als element behoort de allegorie tot de grote groep der zgn. tropen en figuren, die reeds door de Griekse en Romeinse geleerden wetenschappelijk zijn onderzo...

Lees verder
1937
2023-01-30
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

allegorie

v. allegorieën, allegorietje (Gr.-Lat. allegoria = het anders zeggen; zinnebeeldige voorstelling; uitgewerkte beeldspraak, b.v. Huygens Scheepspraat), (g = g).

1937
2023-01-30
Pegasus

S. van Praag (1937)

allegorie

v. zinnebeeldige voorstelling.

1933
2023-01-30
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Allegorie

1) zinnebeeldige voorstelling; 2) uitgewerkte beeldspraak.

Lees verder