Wat is de betekenis van allegorie?

2024-05-21
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-21
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

allegorie

Een allegorie is een verhaal, tekst of kunstwerk dat een verborgen of symbolische betekenis heeft. Een voorbeeld van een allegorie is het verhaal van de herder die zijn schapen verloor. Dit verhaal kan worden geïnterpreteerd als een allegorie voor het leven, waarbij de herder staat voor de mens en de schapen staan voor de verschillende aspecte...

2024-05-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

allegorie

allegorie - Zelfstandignaamwoord 1. (kunst) een metafoor in de vorm van personificatie van iets abstracts op grond van gelijkenis, met name gebruikt in de letterkunde en de beeldende kunst Woordherkomst Afkomstig van het Griekse ἄλλον (iets anders) en ἀγορεύειν (in het openbaar spreken) Verwante begrippen...

2024-05-21
Groot Retorisch Woordenboek

Paul Claes, Eric Hulsens (2015)

allegorie

G allègoria ‘anders zeggen’, L allegoria. Breed uitgewerkte metafoor of beeldspraak, bv. de allegorie van de grot (Plato); ‘Ic was in mijn hoofkijn om cruit gegaen’ (Suster Bertken); ‘Scheepspraet’ (C. Huygens); ‘Ego flos’ (G. Gezelle). In hellenistische tijd ontstond de allegorese, het allegorisch interpreteren van teksten, bv. die van Homerus. In...

2024-05-21
Klokkenlexicon

Jaap Zeeman (2011)

allegorie

Een symbolische voorstelling van een idee of een begrip. Op Franse pendules vooral uit het eind van de 18de en de 19de eeuw komen veel allegorieën voor. Voorbeelden zijn: - allegorie van de astronomie. Afgebeeld is: een hemelglobe, twee putti, de ene met een passer, de andere met een sterrenkijker; - allegorie van de handel. Afgebeeld zijn putti, w...

2024-05-21
Literatuur, Geschiedenis en Theorie

J.A. Dautzenberg (2009)

allegorie

Tekst waarin alle belangrijke elementen (personen, begrippen, gebeurtenissen) beelden zijn voor iets anders. De tekst heeft dus een oppervlaktebetekenis en een dieptebetekenis, waarbij de laatste de werkelijke betekenis is. Heel veel allegorieën zijn ook satiren. De beroemdste allegorie uit de wereldliteratuur is waarschijnlijk Animal farm (1945) v...

2024-05-21
ABC van de kunst

Douwe Brongers & Désirée Raemaekers (2004)

Allegorie

Voorstelling van een abstract idee of begrip, dat door middel van personen, voorwerpen en.handelingen wordt verduidelijkt. Een belangrijk onderdeel is de personificatie.

2024-05-21
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

allegorie

Allegorie is het door middel van meerdere zinnebeelden een begrip voorstellen, meestal door een persoon, dier en/of ding; begrippen als deugden, ondeugden, sterrenbeelden enz.; bijv. een oude man met een zeis en een zandloper is een allegorie van de tijd.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-21
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Allegorie

[v. Gr. allos = ander, en agoreuein = in de agora (volksvergadering) spreken, in het openbaar spreken; lett. dus: het als een ander spreken, spreken onder mom; NTGr. allègoria = beeldspraak] voorstelling van onstoffelijke zaken en van relaties door personen of materiële zaken of hun handelingen (bij...