Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Gepubliceerd op 13-08-2019

Rituaal

betekenis & definitie

of ritus is het geheel der gebruiken en plechtige ceremoniën, waarmede de eredienst gepaard gaat en die het uiterlijk karakter van den godsdienst bepaalt. Ook de afzonderlijke sacramentele plechtigheden kunnen geschieden volgens een bepaalden ritus.

Verschillende geheime genootschappen (Vrijmetselaars, Odd Fellows, e.a.) bezitten eveneens een rituaal, dat bij plechtige gelegenheden, zoals de installatie van nieuwe leden, verricht wordt.

In de Rooms-Katholieke kerk wordt ook het boek, bevattende de voorschriften voor de toediening der sacramenten, rituaal genoemd.