Wat is de betekenis van Rituaal?

1994
2021-09-17
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Rituaal

[Lat. ritualis = van de ritus] voorschrift betreffende rituele handeling, boek met deze voorschriften.

1993
2021-09-17
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Rituaal

voorschrift voor kerkelijke handelingen

1973
2021-09-17
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

rituaal

[Lat.] o. (ritualen), 1. ieder voorschrift volgens hetwelk plechtige, m.n. kerkelijke handelingen volbracht moeten worden; 2. boek waarin de teksten en ceremoniën voor priesterlijke bedieningen vervat zijn. →rituale.

Lees verder
1955
2021-09-17
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Rituaal

o., voorschriften voor de regeling der kerkelijke ceremoniën.

1955
2021-09-17
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

RITUAAL

sinds de hoge Middeleeuwen het boek met de teksten van de kerkelijke functies, die de priester buiten mis en getijden moet verrichten (vroeger ook Agenda, Sacerdotale, Manuale of kortweg Ordo genoemd), is onderscheiden van het Pontificale, dat de bisschoppelijke functies bevat. Het Rituaal bevat voornamelijk de teksten voor doopsel, biecht, huwelij...

Lees verder
1950
2021-09-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Rituaal

(<Lat.), o. (ritualen), 1. ieder voorschrift volgens hetwelk plechtige, inz. kerkelijke handelingen moeten volbracht worden; 2. boek waarin de teksten en ceremoniën voor het toedienen der sacramenten en andere priesterlijke bedieningen vervat zijn; ook rituale: het rituale romanum.

Lees verder
1948
2021-09-17
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

rituaal

o. regeling v. kerkelijke gebruiken; kerkboek; voorgeschreven of gebruikelijke plechtigheden, gebeden enz. bij inwijdingen, opneming in genootschap enz.

1933
2021-09-17
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Rituaal

1) syn v. → ritus; 2) bepaald, min of meer zelfstandig onderdeel v/e → ritus; 3) i/d R.K. Kerk het boek, dat de voorschriften v/d toediening der sacramenten enz. bevat.

Lees verder
1928
2021-09-17
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Rituaal

of ritus is het geheel der gebruiken en plechtige ceremoniën, waarmede de eredienst gepaard gaat en die het uiterlijk karakter van den godsdienst bepaalt. Ook de afzonderlijke sacramentele plechtigheden kunnen geschieden volgens een bepaalden ritus. Verschillende geheime genootschappen (Vrijmetselaars, Odd Fellows, e.a.) bezitten eveneens een...

Lees verder
1898
2021-09-17
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Rituaal

Rituaal - o. (ritualen), (in het algem.) ieder voorschrift volgens hetwelk plechtige handelingen worden ingericht; (in het bijz.) de inrichting van kerkelijke diensten; (ook) het boek waarin de voorschriften voor het toedienen der Sacramenten en andere priesterlijke bedieningen vervat zijn.

1870
2021-09-17
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Rituaal

Rituaal (Een) noemt men eene beschouwing van de wijze, waarop bepaalde, vooral kerkelijke of maçonnieke plegtigheden moeten volbragt worden. — De Puseyisten (zie Pusey) in de Anglicaansche Kerk worden ook wel Ritualisten genoemd, omdat zij den ritus der R. Katholieke Kerk volgen.

1864
2021-09-17
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

rituaal

rituaal - o. (ritualen), kerkenorde, regeling van kerkelijke gebruiken; voorgeschreven plechtigheden (bij verschillende gelegenheden)