Necrologie betekenis & definitie

De Middeleeuwse kloosters en gestichten hielden er een register op na, waarin aantekening werd gehouden van de sterfdagen van personen, wier nagedachtenis men in ere wilde houden en in de openbare gebeden herdenken. Dit boek, dat de namen bevatte van de Heiligen en Martelaren, Pausen en Bisschoppen, voorname wereldlijke heren enz., werd necrologie genoemd.

Tegenwoordig wordt de levensbeschrijving van een overleden persoon ook aangeduid met den naam necrologie, evenals o.a. de lijst, met de namen van de in dat jaar overleden bekende personen, die vele dagbladen aan het einde van ieder jaar publiceren.