2020-02-19

Necrologie

Een necrologie is een lijst van personen die in een bepaald tijdvak gestorven zijn. Het woord komt vanuit het Grieks: nekros betekent dode en logos betekent woord. Necrologie betekent ook wel de levensbeschrijving van een pas overledene. Het is van groot belang dat alles volledig klopt voordat het in de media verschijnt. Een necrologie kan ook een lijst van overledenen zijn. Het maken van zo'n lijst is een tijdrovende klus, vooral wanneer de overledene bekend was. Men plaatst een persoonsbeschri...

2020-02-19

Necrologie

Latijn necrologium, dodenlijst of dodenregister. Lijst van personen die in een bepaald tijdvak zijn gestorven. Het kan ook de levensbeschrijving van een pas overledene zijn.

2020-02-19

necrologie

lijkrede of overlijdensbericht, maar dat klinkt nogal cru. Verhullender is dit vreemde woord dat we rond 1824 via het Frans hebben ontleend aan het Latijn (necrologium, dat afkomstig is van het Griekse ‘nekros’, lijk). Reinsma (1992) vermeldt nog ‘voorbereide biografie’ als alternatief. Weerzinwekkender vind ik de necrologie die Jeroen Brouwers schreef in HP/De Tijd. Het Parool, 15-11-93 In Vroons necrologie in Het Parool staat dat er over de plaatsing van dit meedogenloze inter...

2020-02-19

Necrologie

Necrologie of doodenboek noemde men in de middeneeuwen in de kloosters en geestelijke gestichten een boek, waarin de sterfdagen werden opgeteekend van personen, wier nagedachtenis men in eere wilde houden en in openbare gebeden gedenken. Daartoe behoorden, behalve de heiligen en martelaars, de Pausen, Keizers, Koningen, Landsheeren, Bisschoppen, abten en abdissen en vooral de stichters en weldoeners of begiftigers (benefactores). Eene zeer oude necrologie is die der abdij Lorch; zij is afkomstig...

2020-02-19

necrologie

necrologie - Zelfstandignaamwoord 1. een biografie van een overleden persoon en/of een bespreking van diens werk Een necrologie van Harry Mulisch. Woordherkomst met het voorvoegsel necro- en met het achtervoegsel -logie

2020-02-19

Necrologie

v. (...gieën), levensbeschrijving van een pas overledene; (ook) lijst van afgestorvenen.

2020-02-19

necrologie

necrologie - v., levensbeschrijving van een overledene.

2020-02-19

Necrologie

De Middeleeuwse kloosters en gestichten hielden er een register op na, waarin aantekening werd gehouden van de sterfdagen van personen, wier nagedachtenis men in ere wilde houden en in de openbare gebeden herdenken. Dit boek, dat de namen bevatte van de Heiligen en Martelaren, Pausen en Bisschoppen, voorname wereldlijke heren enz., werd necrologie genoemd. Tegenwoordig wordt de levensbeschrijving van een overleden persoon ook aangeduid met den naam necrologie, evenals o.a. de lijst, met de namen...

2020-02-19

necrologie

necrologie - Overlijdensberichten aangevuld met een korte levensbeschrijving van de overledene.

2020-02-19

necrologie

necrologie - v. levensbeschrijving van eenen overledene; (ook) lijst van afgestorvenen

2020-02-19

necrologie

v. kort levensbericht van een overledene.

2020-02-19

Necrologie

In de Middeleeuwen was het necrologium in kloosters en gestichten het boek waarin sterfdagen van gedenkwaardige personen (heiligen, pausen, begiftigers der kerk) werden opgeteekend. Altijd nog: overzicht van het leven van overledenen.