Wat is de betekenis van publiceren?

2024-06-20
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-20
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

publiceren

publiceren - regelmatig werkwoord uitspraak: pu-bli-ce-ren 1. het laten drukken en verspreiden ♢ deze schrijver heeft al zes boeken gepubliceerd Regelmatig werkwoord: pu-bli-ce-ren ik publiceer ...

2024-06-20
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

André Heezen (2005)

Publiceren

Het beschikbaar stellen van (gedeelten van) het financieel verslag aan de Kamer van Koophandel waar de onderneming in het handelsregister staat ingeschreven.

2024-06-20
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Publiceren

[Lat. publicare, -atum, van publicus (OLat. poblicus of poplicus, van poplus, populus = volk) = de staat of het volk betreffend] openbaar maken, afkondigen; verspreiden (bericht); in het licht geven, uitgeven (boek).

2024-06-20
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Publiceren

bekendmaken; uitgeven

2024-06-20
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

publiceren

zie: uitgeven.

2024-06-20
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

publiceren

publiceren - Het uitbrengen van gedrukte, opgenomen of anderszins gereproduceerde verslagen van kennis in welk medium dan ook, voor publieke verkoop of verspreiding.

2024-06-20
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Publiceren

afkondigen; verspreiden; uitgeven (van geschriften)

Wil je toegang tot alle 18 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-20
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Publiceren

v., publisearje.