Wat is de betekenis van publiceren?

2018
2023-02-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

publiceren

publiceren - regelmatig werkwoord uitspraak: pu-bli-ce-ren 1. het laten drukken en verspreiden ♢ deze schrijver heeft al zes boeken gepubliceerd Regelmatig werkwoord: pu-bli-ce-ren ik publiceer ...

Lees verder
2005
2023-02-08
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Publiceren

Het beschikbaar stellen van (gedeelten van) het financieel verslag aan de Kamer van Koophandel waar de onderneming in het handelsregister staat ingeschreven.

1994
2023-02-08
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Publiceren

[Lat. publicare, -atum, van publicus (OLat. poblicus of poplicus, van poplus, populus = volk) = de staat of het volk betreffend] openbaar maken, afkondigen; verspreiden (bericht); in het licht geven, uitgeven (boek).

1993
2023-02-08
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Publiceren

bekendmaken; uitgeven

1990
2023-02-08
BDI

BDI terminologie

publiceren

zie: uitgeven.

1990
2023-02-08
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

publiceren

publiceren - Het uitbrengen van gedrukte, opgenomen of anderszins gereproduceerde verslagen van kennis in welk medium dan ook, voor publieke verkoop of verspreiding.

1973
2023-02-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

publiceren

(publiceerde, heeft gepubliceerd), van overheidswege bekend maken, afkondigen; (een geschrift) in het licht geven, uitgeven: een roman, artikelen, verzen publiceren; ook abs.: hij publiceert veel; ook van afbeeldingen, foto’s, wetenschappelijke vondsten gezegd.

1955
2023-02-08
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Publiceren

afkondigen; verspreiden; uitgeven (van geschriften)

1952
2023-02-08
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Publiceren

v., publisearje.

1950
2023-02-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Publiceren

(publiceerde, heeft gepubliceerd) (<Lat.), 1. (veroud.) van overheidswege bekendmaken, afkondigen; 2. (van een pennevrucht) in het licht geven, uitgeven: verzen publiceren.

Lees verder
1948
2023-02-08
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

publiceren

aankondigen, bekend, openbaar maken, verspreiden; uitgeven, i. h. licht geven (bv. boeken).

1937
2023-02-08
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

publiceren

gepubliceerd (Lat. publicare: bekendmaken; af-, aankondigen; door de druk in het licht geven).

1930
2023-02-08
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

publiceren

('se:rən) (publiceerde, heeft gepubliceerd) [Lat. publicare < publicus, openbaar] 1. afkondigen, bekendmaken. 2.in het licht geven, uitgeven.

Lees verder
1573
2023-02-08
Etymologicum 1573

Kiliaans Etymologicum Teutonicae Linguae

publicéren

Edere, vulgare, diuulgare, promulgare, palam facere, publicare.

Lees verder