Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Gepubliceerd op 13-08-2019

Martha

betekenis & definitie

is een figuur uit den Bijbel. Volgens het Evangelie van Lucas (Luc. 10 : 38—42) woonde zij samen met haar zuster Maria en haar broeder Lazarus.

Jezus kwam op zijn reizen dit gezin gaarne bezoeken. Martha was een echte huisvrouw, die in de eerste plaats aan haar huishoudelijke bezigheden dacht en vooral, hoe zij den maaltijd voor Jezus goed zou toebereiden.

Terwijl zij hiermee druk bezig was, zat Maria aan de voeten van Jezus en luisterde naar Zijn woorden.Martha, hierover ontstemd, zei tot Jezus, dat Hij toch aan Maria zou zeggen haar eens wat te helpen, waarop de Meester de bekende woorden sprak: „Martha, Martha, gij bekommert u en geeft u moeite voor velerlei; er is slechts één ding nodig en Maria heeft het beste deel gekozen, dat haar niet ontnomen zal worden.” Naar aanleiding van deze woorden hebben vele schrijvers Martha en Maria getekend als twee geheel verschillende vrouwenfiguren: Martha, die alleen maar voor haar huishouden leeft en Maria, die het geestelijke boven alles stelt. Hierbij is wel veel overdreven. Zo wordt de ijver van Martha aangemerkt als van generlei waarde. Dit is echter niet in de woorden van Jezus te vinden.

Andere schrijvers hebben weer Martha, de ijverige werkster, boven Maria gesteld, doch ook deze opvatting is niet in den Bijbel te vinden.

Men zegt wel eens, dat iedere vrouw of meisje, óf een Martha, óf een Maria is. Ook dit is overdreven, doch zeker is, dat in ieder één van deze beiden overheerst. En het mooie ervan is, dat de Martha’s en de Maria’s veel van elkander kunnen leren.