Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Gepubliceerd op 13-08-2019

Maria

betekenis & definitie

(Hebreeuws Marjam of Mirjam, afleiding onzeker) is de naam van verschillende vrouwen uit den Bijbel, onder wie de Maagd Maria, de Moeder van Jezus, de voornaamste plaats inneemt. Volgens de Evangeliën verkondigde de engel Gabriël haar, dat zij door de kracht van God een zoon ter wereld zou brengen, die de Verlosser der wereld worden zou.

Jozef, met wien zij verloofd was, kreeg van een Engel de opdracht, haar te beschermen en bij te staan. Toen zij daarna met Jozef naar Bethlehem was gereisd (de stad, waar David geboren was), om deel te nemen aan een volkstelling, die Augustus, de toenmalige Romeinse Keizer, voor Palestina had uitgeschreven, werd Jezus daar in een stal geboren, omdat er in de herbergen geen plaats meer was.

Later vluchtte Maria met Jozef en haar Kind naar Egypte om zich te onttrekken aan de vervolging van Herodes, die het Kind zocht te doden, doch na diens dood keerde zij naar Palestina terug en ging wonen te Nazareth.

Op verschillende andere plaatsen in den Bijbel wordt Maria genoemd. Zo wordt

o.a. verhaald, hoe zij met den twaalfjarigen Jezus naar Jeruzalem ging en, Hem later op den terugtocht niet meer vindende, naar de stad terugkeerde, waar zij Hem vond in den tempel, in gesprek met de schriftgeleerden. Ook wordt vermeld, dat zij aanwezig was op de bruiloft te Kana, waar Jezus, zijn eerste wonder doende, water in wijn veranderde. In het Evangelie van Johannes wordt beschreven, hoe zij met Johannes, den geliefden discipel van den Meester, aan den voet van het kruis stond en hoe Jezus dezen opdroeg, voortaan voor haar te zorgen.

Maria geniet in den R.K. eredienst een bizondere verering. Reeds in vroeger eeuwen werden verschillende feesten te harer ere gevierd, zoals b.v. reeds op het einde der 4de eeuw, het feest der Reiniging of Maria Lichtmis. Talrijke feesten ontstonden later, als Maria Boodschap, een herdenking van de Aankondiging door den Engel, Maria-geboorte en Maria Hemelvaart.

Een bekend Katholiek gebed is het „Ave Maria” — „Wees gegroet, Maria” —, op welks woorden vele mooie composities zijn gemaakt, waarvan wel een der bekendste is het „Ave Maria” van Schubert. Het meest gezongene was vroeger het Ave Maria, dat Gounod gecomponeerd had op het eerste preludium van J. S. Bach.