Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

Gepubliceerd op 14-11-2019

haarvlecht

betekenis & definitie

In de 16de en de 17de eeuw gebruikte men de krachtformule bij mijn haarvlechten. Aanvankelijk een eedformule, later een vrij onschuldige uitroep van verbazing of verwondering. zie tuit.

De grootste verzameling spreekwoorden in het Nederlands, t.w. die van P.J. Harrebomée, bevat de volgende zegswijze: “Ik wenschte dat hij zoo diep in den grond zonk als een haas in tien jaar loopen kan.” Voor een interpretatie van deze verwensing, zegt het wnt, moet men denken aan de eigenschap van de haas, die zo snel loopt dat hij, in dezelfde tijd, grotere afstanden aflegt dan minder vlugge dieren. De verwensing duidt op emoties als afkeer, weerzin, frustratie e.d. Wij zouden kunnen zeggen ‘verdwijn, ik wil je nooit meer zien’. zie bok, das, gans1, hond, kat, kievit, koe, koekoek, konijn, kraai, muis, slak, varken, vink, wolf.