Wat is de betekenis van haarvlecht?

1997
2023-02-07
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

haarvlecht

In de 16de en de 17de eeuw gebruikte men de krachtformule bij mijn haarvlechten. Aanvankelijk een eedformule, later een vrij onschuldige uitroep van verbazing of verwondering. zie tuit. De grootste verzameling spreekwoorden in het Nederlands, t.w. die van P.J. Harrebomée, bevat de volgende zegswijze: “Ik wenschte dat hij zoo d...

Lees verder
1973
2023-02-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

haarvlecht

v./m. (-en), streng van bundels ineengevlochten hoofdhaar.

1952
2023-02-07
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Haarvlecht

s., hierfrissel, -frussel, -flecht.

1950
2023-02-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Haarvlecht

v. (-en), streng van bundels ineengevlochten hoofdhaar ; — Poolse haarvlecht, een haarziekte waarbij de haarvezels splijten en het geheel een viltachtig voorkomen krijgt.

1937
2023-02-07
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

haarvlecht

v. haarvlechten (bundel gevlochten haar).