Gepubliceerd op 14-03-2021

Verbintenis

betekenis & definitie

verplichting, vrijwillig ontstaan, uit overeenkomst (als bijv. koop en verkoop, zie ald.) of tengevolge van wetsvoorschrift, en strekkende om iets te geven, te doen of niet te doen. Laat men een V. afhangen van een onzekere gebeurtenis, hetzij deze reeds is geschied, (maar wat partijen nog onbekend is), hetzij ze nog moet plaats hebben, dan heet zij een voorwaardelijke V.

Het B. W., waarvan het geheele 3de boek over de verbintenissen handelt, onderscheidt nog verschill. andere vormen van V. (alternatieve, hoofdelijke V., enz.).