Wat is de betekenis van Verbintenis?

2024-05-30
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-30
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

verbintenis

verbintenis - Zelfstandignaamwoord 1. verbindende afspraak Feijenoord pakte door met het verlengen van een aantal verbintenissen. 2. (juridisch) een rechtsverhouding, krachtens welke de ene partij (schuldenaar of debiteur) een prestatie verschuldigd is aan de andere partij (schuldeiser of...

2024-05-30
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

verbintenis

verbintenis - zelfstandig naamwoord uitspraak: ver-bin-te-nis 1. belofte waardoor er een verband ontstaan ♢ wij zijn een verbintenis aangegaan door met elkaar te trouwen Zelfstandig naamwoord: ver-bin-te-nis de verbi...

2024-05-30
Woordenboek van het Kadaster

Kadaster (2017)

Verbintenis

Een verbintenis is een juridische relatie tussen twee partijen krachtens welke de ene partij tot een prestatie verplicht is waarop haar wederpartij recht heeft.

2024-05-30
Begripppenlijst Tweede Kamer

Winish Ganesh (2012)

Verbintenis

Een verbintenis is een rechtsbetrekking tussen twee of meerdere partijen, waaruit rechten en verplichtingen tussen de partijen voortvloeien. Indien twee of meerdere partijen met elkaar in onderhandeling treden over de verkoop van bepaalde goederen, beogen zij in beginsel een overeenkomst als gevolg van artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. De w...

2024-05-30
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Verbintenis

Twee of meer personen kunnen iets met elkaar afspreken, dat wil zeggen wederzijds daarin toestemmen of bewilligen. Heeft deze overeenstemmende wilsverklaring een vermogensrechtelijk gevolg, dan hebben wij te maken met een juridische overeenkomst. Dit is dus niet het geval bij een afspraak om zonder meer op een bepaald uur samen te komen. Wel echter...

2024-05-30
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

verbintenis

In het recht wordt onder verbintenis verstaan de rechtstreekse betrekking tussen twee of meer personen, waarbij de een de verplichting heeft voor de ander een bepaalde prestatie te verrichten. Meestal komt een verbintenis tot stand door een overeenkomst. Wie een lening heeft aangegaan, komt een verbintenis na wanneer hij zijn schuld betaalt.

2024-05-30
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

verbintenis

verbond, belofte, ooreenkoms, kontrak.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-30
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)