Gepubliceerd op 23-02-2021

Machines

betekenis & definitie

werktuigen die zoodanig zijn ingericht dat met hun hulp krachten gedwongen kunnen worden op een bepaalde wijze te werken. Men onderscheidt eenvoudige en samengestelde machines.

Tot de eerste rekent men o. a. den hefboom, het hellend vlak, de wig, de schroef. De saamgestelde M. zijn vereenigingen der enkelvoudige. Een machine verhindert alle bewegingen, die voor haar doei nutteloos of schadelijk zijn, zoodat de voor dat doel noodzakelijke bewegingen als de alleen mogelijke overblijven.