Gepubliceerd op 23-02-2021

Lengte

betekenis & definitie

1) Een der beide afmetingen van een vlak, nl. die welke loodrecht staat op de breedte; gewoonlijk noemt men de afmetingen die het grootste aantal lengte-eenheden bevat, lengte, en die welke een kleiner aantal dier eenheden bevat, breedte.

2) Aardrijkskundige lengte, zie Plaatsbepaling.