Gepubliceerd op 20-01-2021

Breedte

betekenis & definitie

1) Een der beide afmetingen van een vlak, nl. die afmeting welke loodrecht staat op de lengte; gewoonlijk noemt men de afmeting die het grootst aantal lengte-eenheden bevat, lengte, en de afmeting die het kleinst aantal lengte-eenheden bevat, breedte.

2) Aardrijkskundige breedte: zie Plaatsbepaling.