2019-10-23

Lengte

Tot in lengte van dagen, nog heel lang. In de bijbel kan lengte van dagen zoveel betekenen als: ‘een hoge leeftijd’, bijvoorbeeld in Job 12:12, ‘Bij grijsaards zou wijsheid zijn, en lengte van dagen zou doorzicht betekenen?’ (NBG-vertaling) Tot in lengte van dagen betekent ook: ‘voor het hele leven’, ofwel: ‘voor altijd, nog heel lang’. Zie onder meer Klaagliederen 5:20, ‘Waarom zoudt Gij ons voor altoos vergeten, ons verlaten tot in lengte van dagen?’ (NBG-vertaling; in de N...

2019-10-23

lengte

Lengte is een van de maten waarmee leerlingen moeten leren rekenen. Dit onderdeel hoort bij het domein ‘Meten en meetkunde’, naast andere maten zoals inhoud, oppervlakte, tijd en geld. In groep 1 en 2 verkennen de leerlingen de afmetingen van voorwerpen om hen heen en benoemen die in termen van ‘groot/klein’, ‘kort/lang’, ‘groter/kleiner dan’, ‘korter/langer’ dan. In groep 3 gebeurt het meten nog steeds vooral in de sfeer van vergelijken, maar dan wordt ook het metriek stelse...

2019-10-23

lengte

(de; n,-s) 1 (van de golfbaan) totale lengte, gemeten vanaf de meetpunten tot het midden van de greens. 2 - (van een slag) totale afstand, gemeten vanaf (stil)ligging van de bal vóór de slag tot (stil)ligging van de bal na de slag.

2019-10-23

lengte

lengte - Zelfstandignaamwoord 1. (natuurkunde), (wiskunde) de grootste afmeting van een voorwerp Die vrachtwagen heeft een enorme lengte. 2. de tijdsduur van iets Wat is de lengte van deze film? 3. (aardrijkskunde) op welke meridiaan een plaats ligt Op welke lengte ligt Amsterdam? Woordherkomst Afgeleid van lang (+ umlaut) met het a...

2019-10-23

lengte

1. Van een kleur: aantal kaarten van die kleur in een hand. 2. Meer dan drie kaarten van een kleur in een hand. Bijvoorbeeld: ‘hartenlengte’.

2019-10-23

lengte

lengte - zelfstandig naamwoord uitspraak: leng-te 1. het langste deel van iets of iemand ♢ de lengte van deze tafel is twee meter Zelfstandig naamwoord: leng-te de lengte de lengtes

2019-10-23

Lengte

Lengte. De ligging eener plaats op aarde wordt bepaald door hare geographische breedte (afstand van den evenaar) en door hare geographische lengte, namelijk haren afstand van een aangenomen meridiaan. Beide afstanden worden in graden uitgedrukt. Men telt van den eersten meridiaan af oostwaarts en westwaarts tot 180° (ooster- en westerlengte). Sedert eene verordening, in 1630 door Lodewijk XIII, koning van Frankrijk uitgevaardigd, is de meridiaan van Ferro, een der Canarische eilanden, door vele...

2019-10-23

Lengte

LENGTE, v. (-n), eene der drie hoofduitgebreidheden (in onderscheiding van breedte en dikte): de lengte van een touw; eene plank in de lengte doorzagen; — (spr.) ‘t moet uit de lengte of uit de breedte komen, ’t moet ergens vandaan komen ’t moet op de eene of andere wijze uitgespaard of uitgewonnen worden; — grootte, gestalte (van mensch, dier, plant, gewas enz.): iem. van tamelijke lengte, die tamelijk lang is; — hij heeft de lengte niet, is niet lang genoeg; — hij lag in zijn vol...

2019-10-23

lengte

lengte - De maat genomen van het ene naar het andere eind van iets.

2019-10-23

Lengte

Lengte - → Hoofdafmetingen, → Coördinatenstelsel I.

2019-10-23

Lengte

1° (meetk.) ➝ Eenheid (als maat, sub I, 2°); ➝ Boogelement. 2° Eenheden van lengte. De eerste eenheden van l. waren ontleend aan de afmetingen van het menschelijk lichaam; vóór het invoeren van het metriek stelsel hadden de eenheden van l. geen vasten grondslag. ➝ Maten en gewichten. In het metriek stelsel, dat tiendeelig is, heeft men de volgende veelvouden en onderdeelen van den meter (m) als practische e. v. l. aangenomen: de myriameter = 104 m (Mm), de kilomet...