Wat is de betekenis van Lengte?

2019
2021-07-25
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

lengte

lengte - Zelfstandignaamwoord 1. (natuurkunde), (wiskunde) de grootste afmeting van een voorwerp Die vrachtwagen heeft een enorme lengte. 2. de tijdsduur van iets Wat is de lengte van deze film? 3. (aardrijkskunde) op welke meridiaan een plaats...

Lees verder
2018
2021-07-25
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

lengte

lengte - zelfstandig naamwoord uitspraak: leng-te 1. het langste deel van iets of iemand ♢ de lengte van deze tafel is twee meter Zelfstandig naamwoord: leng-te de lengte de lengtes...

Lees verder
2017
2021-07-25
WizWijs

Inzicht voor leerling en leerkracht

lengte

Lengte is een van de maten waarmee leerlingen moeten leren rekenen. Dit onderdeel hoort bij het domein ‘Meten en meetkunde’, naast andere maten zoals inhoud, oppervlakte, tijd en geld. In groep 1 en 2 verkennen de leerlingen de afmetingen van voorwerpen om hen heen en benoemen die in termen van ‘groot/klein’, ‘kort/lang’, ‘groter/kleiner dan’, ‘kor...

Lees verder
2009
2021-07-25
Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

lengte

(de; n,-s) 1 (van de golfbaan) totale lengte, gemeten vanaf de meetpunten tot het midden van de greens. 2 - (van een slag) totale afstand, gemeten vanaf (stil)ligging van de bal vóór de slag tot (stil)ligging van de bal na de slag.

Lees verder
2000
2021-07-25
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Lengte

Tot in lengte van dagen, nog heel lang. In de bijbel kan lengte van dagen zoveel betekenen als: ‘een hoge leeftijd’, bijvoorbeeld in Job 12:12, ‘Bij grijsaards zou wijsheid zijn, en lengte van dagen zou doorzicht betekenen?’ (NBG-vertaling) Tot in lengte van dagen betekent ook: ‘voor het hele leven’, ofwel: ‘voor altijd, nog heel lang’. Zie onder m...

Lees verder
1998
2021-07-25
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

lengte

1. Van een kleur: aantal kaarten van die kleur in een hand. 2. Meer dan drie kaarten van een kleur in een hand. Bijvoorbeeld: ‘hartenlengte’.

Lees verder
1990
2021-07-25
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

lengte

lengte - De maat genomen van het ene naar het andere eind van iets.

1981
2021-07-25
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Lengte

1. de uitgebreidheid van iets in zijn hoofdrichting, b.v. in tegenstelling tot breedte, dikte, enz.; 2. geografische lengte: de afstand van een plaats tot de nul-meridiaan van Greenwich, gemeten langs een breedtecirkel; zie ook meridiaan.

Lees verder
1973
2021-07-25
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

lengte

v. (-n, -s), 1. grootste van de drie uitgebreidheden van een lichaam; afmeting van een lijn: de van een touw; een plank in de doorzagen; de bedraagt 30 m; lange zijde van een lichaam; (zegsw.) het moet uit de of de breedte komen, het moet ergens vandaan komen, het moet op de een of andere wijze uitgespaard of verdiend worden; grootte, gestalte (van...

Lees verder
1971
2021-07-25
Watersport A-Z

Watersport A-Z, Kramer (1971)

Lengte

Lengte - → Hoofdafmetingen, → Coördinatenstelsel I.

1952
2021-07-25
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Lengte

s., langte, lingte; in de —, yn it lang; in deen in de breedte, oer en lâns.

1949
2021-07-25
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Lengte

(1) (maten), z het compendium; (2) geographische L.: de boogafstand tussen de meridiaan van een bepaalde plaats en de nulmeridiaan (meestal van Greenwich), gemeten langs de equator of een parallelcirkel. Het aant. graden ten O. van de nulmeridiaan heet Oosterlengte, ten W. daarvan Westerlengte. De tweede helft van de nulmeridiaan is zowel 1800 Oost...

Lees verder
1942
2021-07-25
Vreemde woorden in de Sterrenkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Lengte

Vert. van Lat. longitüdo en Gr. mèkos, die in de omgangstaal en als vakterm dezelfde betekenissen hebben. Als astr. term werd dit woord door de Grieken ingevoerd, omdat de bedoelde grootheden gemeten werden langs de lengte van de dierenriem (kata mèkos toon zooidioon), of van de aardaequator. De bijbehorende tweede grootheid voor...

Lees verder
1933
2021-07-25
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Lengte

1) geografische, afstand ten O. of W. v/d nulmeridiaan; plaatsen met dezelfde 1. hebben denzelfden tijd; 1° verschil in l. beteekent 4 min verschil; 2) astronomische, de boog v/d ecliptica tusschen het lengtepunt en het snijpunt v/d ecliptica met den "breedtecirkel v/e hemellichaam.

Lees verder
1933
2021-07-25
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Lengte

1° (meetk.) ➝ Eenheid (als maat, sub I, 2°); ➝ Boogelement. 2° Eenheden van lengte. De eerste eenheden van l. waren ontleend aan de afmetingen van het menschelijk lichaam; vóór het invoeren van het metriek stelsel hadden de eenheden van l. geen vasten grondslag. ➝ Maten en gewichten. In het metriek stelsel, dat tiendeelig...

Lees verder
1916
2021-07-25
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Lengte

1e.Noemt men meest de langste afmeting van een lichaam. 2e. Geographische, noemt men de afstand van een plaats op aarde gemeten langs de paralel tot een vaste als nulpunt aangenomen meridiaan.

Lees verder
1898
2021-07-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Lengte

LENGTE, v. (-n), eene der drie hoofduitgebreidheden (in onderscheiding van breedte en dikte): de lengte van een touw; eene plank in de lengte doorzagen; — (spr.) ‘t moet uit de lengte of uit de breedte komen, ’t moet ergens vandaan komen ’t moet op de eene of andere wijze uitgespaard of uitgewonnen worden; — grootte,...

Lees verder
1870
2021-07-25
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Lengte

Lengte. De ligging eener plaats op aarde wordt bepaald door hare geographische breedte (afstand van den evenaar) en door hare geographische lengte, namelijk haren afstand van een aangenomen meridiaan. Beide afstanden worden in graden uitgedrukt. Men telt van den eersten meridiaan af oostwaarts en westwaarts tot 180° (ooster- en westerlengte). Seder...

Lees verder