Gepubliceerd op 20-01-2021

College

betekenis & definitie

De les door hoogleeraren aan studenten, of door godsdienstonderwijzers, predikanten, enz. aan hunne leerlingen gegeven.

In Engeland; vereenigingen met wetenschappelijk doel (C of Physieians); of inrichtingen voor onderwijs, waarvan die van Oxford en Cambridge wel de meest bekende zijn.