Vivat

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 19-01-2021

Alarik ii

betekenis & definitie

Achtste koning der West-Gothen; in 484 volgde hij zijn vader, Eürik, op; hij toonde zich vredelievend van aard en trachtte in vriendschap met de Franken te leven. Zijn gebied was zeer uitgestrekt; behalve Hispania Tarraconensis bezat hij vele rijke provinciën in Gallië; met Gondeband en den koning der Oost-Gothen, Theodorik, sloot hij een alliantie, waardoor zijn macht nog meer werd uitgebreid.

Ten laatste kwam hij in botsing met Clovis, den koning der Franken, die begeerig het oog sloeg op Alariks gebied. De omstandigheid dat Alarik een Ariaan was, diende als voorwendsel om den vrede te verbreken; bij Vouillé, niet ver van Poitiers, werd Alariks leger geheel verslagen en hij zelf door Clovis eigenhandig gedood, 507 n. C. Gedurende zijn regeering werd het Breviarium Alaricianum (Wetboek van Alarik, zie Breviarium) opgesteld, waarvan hij afschriften zond aan al zijn provinciale gouverneurs, met bevel zich alleen aan de voorschriften daarin vervat te houden, hen tevens verantwoordelijk stellende voor trouwe naleving. Te Bazel werd dat wetboek in 1528 uitgegeven.