Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 18-11-2016

2016-11-18

Samenloop

betekenis & definitie

Samenloop is een situatie waarin een verzekerde schade kan verhalen bij twee verschillende verzekeraars. Bij samenloop wordt de schade door meer dan één verzekering gedekt.

In Nederland kan men tal van verzekeringen afsluiten tegen schade en onheil. Door al deze verschillende verzekeringen, die door verschillende verzekeraars kunnen worden verstrekt, komt het voor dat sommige zaken of situaties dubbel zijn gedekt. Men spreekt in dat geval van samenloop van verzekeringen. Andere benamingen hiervoor zijn meervoudige of dubbele verzekering.

Samenloop komt het meeste voor bij schadeverzekeringen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat men voor een duur sieraad een kostbaarhedenverzekering heeft afgesloten. Daarbovenop heeft men voor de gehele inboedel een inboedelverzekering afgesloten. Wanneer het betreffende sieraad wordt gestolen, kan men bij beide verzekeringen een aanvraag doen voor een vergoeding. Beide verzekering dekken immers tegen de opgelopen schade.

Indien er sprake is van samenloop, is het aan de verzekerde om een keuze te maken bij welke verzekeraar men als eerste de schade wilt verhalen. De eerst aangesproken verzekeraar is in dat geval verplicht om de schade te vergoeden. Nadat de schade is vergoed, kan de betreffende verzekeraar de kosten hiervan evenredig verhalen bij de andere verzekeraar. Op welke manier de kosten worden opgesplitst, is afhankelijk van de verzekeraars zelf, de verzekerde wordt hier niet bij betrokken.