Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 01-12-2015

2015-12-01

Schade

betekenis & definitie

Schade is het nadeel of verlies als gevolg van een onverwachtse gebeurtenis waartegen een verzekering dekking biedt. Schade bestaat zowel uit vermogensschade (materiële schade) als immateriële schade.

Er zijn verschillende soorten schade. Bij vermogensschade kan de waarde van het voorwerp en dus de kosten van de schade in geld gemeten worden. Van personenschade is er sprake wanneer een persoon letsel heeft, of is komen te overlijden. Het verlies van een persoon kan leiden tot inkomstenverderving en onkosten, wat valt onder vermogensschade, maar ook tot emotionele schade.

Een verzekerde is wettelijk verplicht om schade zo snel mogelijk te melden bij zijn of haar verzekeraar. Dit kan door middel van een schadeaangifteformulier. Hierop worden alle belangrijke gegevens verzameld. Bij minimale schade zal de verzekeraar de schade meteen uitkeren.

Bij schade van grote omvang zal er een schade-expert ingeschakeld worden. De expert doet onderzoek naar onder andere de oorzaak van de schade. De omvang van de schade wordt dan vastgelegd op basis van de waarde van het beschadigde object. Wanneer reparatie een mogelijkheid is, zal de omvang van de schade gelijk zijn aan de reparatiekosten. Soms kan het object met geen mogelijkheid meer gerepareerd worden. Om nu de waarde van de schade te kunnen bepalen, wordt er gekeken naar het totaalverlies die de schade met zich meegebracht heeft. Op basis van deze resultaten zal de verzekeraar oordelen over de uitkeringsplicht.