Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 30-11-2015

2015-11-30

Machinebreukverzekering

betekenis & definitie

Een machinebreukverzekering is een afspraak waarmee men verschillende soorten bedrijfsmatig gebruikte machines kan verzekeren tegen beschadiging.

De machinebreukverzekering valt onder de technische verzekeringen. Deze verzekering dekt materiële schade die door eigen gebrek van de machine of door van buiten komende oorzaken is ontstaan. Het is gebruikelijk om deze verzekering te koppelen aan een brandverzekering. Hiermee kunnen risico’s als ontploffingen, brand(stichting) vliegtuigschade en blikseminslagen worden uitgesloten.

Een machinebreukverzekering kan alleen worden afgesloten door een bedrijf of een individu die voor zijn beroep veel met machines omgaat. Enkele voorbeelden zijn: energiecentrales en windturbines. Particulieren kunnen zich dus niet verzekeren.

Men kan zijn verzekering uitbreiden met een zogenoemde stilstandschade. Bij langdurige stilstand door schade worden dan de kosten en het verlies van de winst vergoed. In dit geval is er sprake van een machinebedrijfsverzekering.

Wanneer een bedrijf een machinebreukverzekering afsluit, zijn ze verzekerd tegen: aanrijdingen, overspanning, instelfouten, inductie, invallende objecten, verkeerde bediening, enz. De verzekering dekt geen catastroferisico’s, zoals: schade door oorlog, aardbevingen, overstromingen, vulkanische uitbarstingen en atoomkernreacties. Ook worden gelijkwerkende invloeden niet verzekerd. Voorbeelden hiervan zijn: plantvorming, schimmel- en zwamgroei, virussen, bacteriën, insecten, corrosie, verrotting, vervorming en veroudering. Verder worden verwisselbare delen, slijtdelen en schade door opzet niet verzekerd.

De machinebreukverzekering vereist dat de te verzekeren machines bedrijfsklaar zijn opgesteld. Dit betekent dat de dekking pas geldig is nadat de machine een geslaagd proefbedrijf heeft afgelegd.