Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 23-11-2016

2016-11-23

Eigen gebrek

betekenis & definitie

Eigen gebrek is alle schade die voortkomen uit tekortkomingen of defecten van een product zelf. Eigen gebrek kan alleen betrekking hebben op schade aan producten en wordt over het algemeen niet door de verzekering vergoed.

Onder eigen gebrek wordt alle schade verstaan die door een product zelf is veroorzaakt. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan slijtage die ervoor zorgt dat een product niet meer naar behoren kan worden gebruikt. In veel gevallen wordt schade door eigen gebrek niet vergoed door de verzekering.

Hoewel schade door eigen gebrek doorgaans niet wordt vergoed door de verzekeraar, wordt eventuele gevolgschade wel vergoed. Dit is schade die kan ontstaan als gevolg van het eigen gebrek van een product. Men kan hierbij bijvoorbeeld denken aan een waterkoker die een kortsluiting heeft, waardoor een gedeelte van een keuken in brand komt te staan. De schade aan de waterkoker wordt gezien als een eigen gebrek en zal in dit geval waarschijnlijk niet worden vergoed. De schade aan de keuken wordt echter gezien als gevolgschade. Deze vorm van schade wordt vaak wel gedekt, bijvoorbeeld door een inboedelverzekering.