Venture capital

Venture capital begrippen omschreven

Gepubliceerd op 08-11-2016

2016-11-08

EBIT

betekenis & definitie

EBIT is een maatstaf om de winst voor aftrek van belasting mee aan te duiden. EBIT staat voor ‘earnings before interest and taxes’ en geeft weer hoe hoog de operationele winsten van een onderneming zijn.

EBIT is een maatstaf die de operationele winsten van een onderneming weergeeft. De operationele winsten zijn in veel gevallen simpelweg de omzet minus de kosten die men heeft moeten maken om deze omzet te realiseren. Omzet is hierin het geld dat men heeft verkregen door de verkoop van producten of diensten. De kosten zijn hierin alle middelen die nodig zijn om de producten en diensten te verkopen, zoals personeelskosten, kosten voor productiemiddelen en verkoopkosten.

De kosten die niet worden meegeteld bij de EBIT zijn rentekosten en belastingen. Dit zijn namelijk geen kosten die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering of productie, maar door externe factoren worden opgelegd.

Een andere maatstaf om de operationele winst van een onderneming weer te geven is de zogenaamde EBITDA. Hierbij wordt de winst van de onderneming berekend voordat afschrijvingen en eventuele verminderingen van waarde van vaste activa hebben plaatsgevonden.