Venture capital

Venture capital begrippen omschreven

Gepubliceerd op 08-11-2016

2016-11-08

EBITDA

betekenis & definitie

EBITDA is een maatstaf binnen de bedrijfsvoering die de winst voor aftrek van belastingen, afschrijvingen en waardevermindering berekend. EBITDA staat voor earnings before interest, taxes, depreciation and amortization.

EBITDA is een maatstaf die de operationele winsten van een onderneming weergeeft. De operationele winst van een onderneming wordt vaak omschreven als de omzet minus de kosten voor bedrijfsvoering. De omzet is hierin het bedrag dat de verkoop van producten en diensten oplevert. De kosten is het bedrag dat nodig is geweest om de verkoop van deze producten en diensten te bewerkstelligen. Hierbij kan worden gedacht aan personeelskosten, kosten van productiemiddelen en verkoopkosten.

De kosten die bij EBITDA niet worden meegerekend zijn rentekosten, belastingen en afschrijvingen op vaste activa. Amortization staat hierin voor de afschrijvingen door het gebruik van vaste activa, zoals machines die naar verloop van tijd minder waard worden. Depreciation staat hierin voor afschrijving door waardevermindering door omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer er een nieuw type machine op de markt komt, waardoor de oude minder waard wordt.

Een andere maatstaf die wordt gebruikt om de operationele winst uit te rekenen is de EBIT. In tegenstelling tot bij de EBITDA, wordt bij de EBIT geen rekening gehouden met afschrijvingen van vaste activa.