Venture capital

Venture capital begrippen omschreven

Gepubliceerd op 08-11-2016

2016-11-08

Earn out

betekenis & definitie

Een earn out is een regeling bij een bedrijfsovernames of bij de verkoop van aandelen waarbij een deel van het geld later wordt betaald op basis van verdiensten van de betreffende onderneming.

Bij een earn out wordt de volledige koopsom van een onderneming niet in een keer betaald. In plaats daarvan wordt een constructie bedacht waarbij afspraken worden gemaakt over het het verloop van de betaling. Het is bij een earn out bijvoorbeeld gebruikelijk dat ten eerste 50 procent van de koopsom voor de onderneming wordt betaald. Voor de overige 50 procent wordt vervolgens een regeling getroffen. De betaling van de overige 50 procent wordt vaak in de eerste drie tot vijf jaar na de overdracht betaald, waarbij rekening wordt gehouden met verwachte winsten van de onderneming

Een earn out regeling wordt met name bij een overdracht van een jonge onderneming of start-up toegevoegd aan de overeenkomst. Start-ups maken in het begin vaak weinig tot geen winst, waardoor men op basis van de bedrijfsresultaten zou komen tot een zeer lage koopsom. Er is echter vaak veel groeipotentie voor een start-up en jonge onderneming, waardoor men er in sommige gevallen redelijkerwijs vanuit kan gaan dat er in de toekomst meer winst kan worden gemaakt. Bij een earn out regeling moet een onderneming de koopsom van de overdracht dus als het ware terugverdienen in de aankomende jaren

Bij een earn out regeling is het gebruikelijk dat de verkoper nog een tijd actief blijft binnen de betreffende onderneming. Daarnaast kan een earn out regeling juist tot stand komen vanwege de persoon die de verkoper van de onderneming is.