Taalleeraar betekenis & definitie

Taalleeraar - m. (-s), leeraar in eene of andere taal; ...LIEFDE, v. liefde voor de moedertaal; ...MAN, m. (-nen, ...lieden), vertaler, vertolker, tolk; iem. die veel aan taalstudie doet: hij is ook zoo'n taalman; ...MEESTER, m. (-s), onderwijzer in eene of meer talen; ...MINNAAR, m. (-s), ...naren), iem. die gaarne taal studeert.

Laatst bijgewerkt 02-12-2018