Régime betekenis & definitie

Régime - o. (-s), levens-, eetregel;

— staatsbestuur; regeeringsstelsel; ancien régime, het oude stelsel, regeeringstoestand van den ouden tijd (inz. onder de Bourbons).