Synoniemen van regime

    • staatsbestel
2019-11-18

regime

regime - zelfstandig naamwoord uitspraak: re-zjiem 1. strenge, harde manier van besturen ♢ onder dat regime is de doodstraf weer ingevoerd Zelfstandig naamwoord: re-zjiem het regime

2019-11-18

Régime

Régime - (Fr.), regeeringsstelsel. (Zie ANCIEN RÉGIME).

2019-11-18

Régime

Régime - o. (-s), levens-, eetregel; — staatsbestuur; regeeringsstelsel; ancien régime, het oude stelsel, regeeringstoestand van den ouden tijd (inz. onder de Bourbons).

2019-11-18

regime

regime - o. levens-, eetregel; staatsbestuur; regeeringsstelsel; ancien regime, het oude stelsel, regeeringstoestand van den ouden tijd (inzond. onder de Bourbons)

2019-11-18

regime

regime - o., _ regeeringsvorm; staatsinrichting; leefregel; dieet, „ancien régime”, m.,regeeringsvorm in Frankrijk vóór 1789.

2019-11-18

régime

(reezjiem) (Fr.) o. 1 leefregel, voorschrift omtrent de levenswijze, inz. het dieet v. e. zieke; regeringsstelsel, staatsbestuur; 2 algemene geaardheid v. e. rivier in verband met haar verhang, breedte, enz.;