Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 12-09-2018

2018-09-12

Grindbaggeren

betekenis & definitie

GRINDBAGGEREN, o.;

...BAGGERMOLEN, m. (-s), baggermolen die grind uit onze bovenrivieren opbaggert;
...BANK, v. (-en), opeenhooping van grind in of onder het diluviale zand;
...BETON, o.;
...DELVEN, o. het delven van grind.