uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Zondebok

betekenis & definitie

de persoon op wien men de schuld schuift dien men de kwade gevolgen van een fout laat dragen. „Er moet altijd een zondebok zijn”; „als altijd was hij weer de zondebok”. De uitdrukking is ontleend aan het volgende gebruik bij de Israëlieten, beschreven in Leviticus XVI, 21 : „Aaron zal beide zijne handen op het hoofd van den levenden bok leggen, en zal daarop al de ongerechtigheden der kinderen Israëls, en al hunne overtredingen, naar al hunne zonden, belijden; en hij zal die op het hoofd des boks leggen, en zal hem door de hand eens mans . . . naar de woestijn uitlaten”.