uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Schering en inslag (’t Is)

betekenis & definitie

= ’t Komt veel voor, ’t loopt over van, ’t hangt aan elkaar van. De schering is het samenstel van evenwijdige overlangsche draden van een weefsel, die het eerst gespannen worden, De inslag is de benaming voor de dwarsche draden, die er met een spoel door heen gebracht worden.

Slaan wordt dikwijls gebruikt voor iets vlug bewegen, eten naar binnen slaan, een weg in slaan, op de vlucht slaan enz. Schering en inslag samen is dus ’t geheele weefsel.