Wat is de betekenis van weefsel?

2019
2021-06-13
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

weefsel

weefsel - Zelfstandignaamwoord 1. een dunne geweven stof of textiel 2. (biologie) een groep van gelijkaardige lichaamscellen die dezelfde functie in een levend organisme vervullen Woordherkomst Naamwoord van handeling van weven met het achtervoegsel -sel Verwante begrippen structuur, textuur

Lees verder
2018
2021-06-13
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

weefsel

weefsel - zelfstandig naamwoord uitspraak: weef-sel 1. stof die geweven is ♢ de jurk is gemaakt van een katoenen weefsel 2. levend organisme dat uit een heleboel cellen bestaat ♢ de wond liep do...

Lees verder
2010
2021-06-13
Dokterswoordenboek

Ruim 2300 medische begrippen, omschreven door Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt

weefsel

Groep cellen met (ongeveer) dezelfde bouw en taak. Er zijn verschillende soorten weefsel, zoals vaatweefsel, bindweefsel, spierweefsel, zenuwweefsel en vetweefsel.

Lees verder
2004
2021-06-13
Medische Basiskennis

Begrippenlijst Medische Basiskennis

Weefsel

Een verzameling van cellen, gewoonlijk bij elkaar gehouden door onderlinge verbindingen, die samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken; een orgaan is opgebouwd uit verschillende soorten weefsels.

2002
2021-06-13
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

weefsel

Weefsel is textiel dat ontstaan is door weven.

1990
2021-06-13
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

weefsel

weefsel - Diverse gewoven materialen

1981
2021-06-13
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

weefsel

1. geweven stof. Op een weefgetouw worden de lengte- of kettingdraden gespannen, schering genaamd. Door een vernuftig systeem worden de lengtedraden dusdanig gescheiden, dat er een spoel met de inslagdraad doorheen geschoten kan worden. Dit wisselt regelmatig en er ontstaat een vlechtwerk van draden in verschillende bindingen of weefpatronen. a....

Lees verder
1981
2021-06-13
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Vraagbaak voor het moderne gezin (Uitgave Milinda Uitgevers, 1981)

Weefsel

is de verbinding van gelijksoortige cellen tot celverbanden.

1974
2021-06-13
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

weefsel

groep gelijksoortige cellen waaruit organismen zijn opgebouwd. De cellen hebben eenzelfde vorm en functie. Ongedifferentieerde weefsels zijn deelweefsels of meristemen; gedifferentieerde weefsels zijn blijvende weefsels, zoals parenchym, steunweefsels, dekweefsels, klierweefsels, geleidingsweefsels, transportweefsels. Primair meristeem ontstaat re...

Lees verder
1973
2021-06-13
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

weefsel

o. (-s, -en), 1. geweven stof(e): zijden weefsels; 2. (biologie) in een bepaald verband gerangschikte gelijksoortige cellen, die een samenhangend geheel vormen met de door deze cellen in de tussenruimten afgescheiden tussenstof (e); 3. (fig.) een — van leugen en bedrog, een samenvoeging. (e) DIERGENEESKUNDE. De diverse weefsels ontstaan i...

Lees verder
1954
2021-06-13
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Weefsel

tela, een samenhangend vormsel in het organisme, bestaande uit cellen met gelijke vorm en werking. —ademhaling, zie ademhaling1. —kweek, het buiten het lichaam (in laboratoria) kweken van cellen uit bepaalde weefsels of gezwellen. —leer, hist(i)ologie, de studie en kennis der normale weefsels (microscopische anatomie en fysiologi...

Lees verder
1952
2021-06-13
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Weefsel

s.n., weefsel (it), web (it), webbe.

1949
2021-06-13
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Weefsel

(1), het geheel van cellen, waaruit de organen zijn opgebouwd. Men onderscheidt huid-, spier-, klier-, zenuw-, been-, e.a. weefsels; (2) plantk. W.-s ; verder vormende en volwassen II. s. Deze laatste weer in enkelvoudig W. (bestaande uit één soort cellen, v.b. parenchym of grondweefsel) en samengesteld W. (bestaande uit cellen van me...

Lees verder
1933
2021-06-13
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Weefsel

1) deden v/e levend organisme, uit gelijksoortige cellen opgebouwd, b/h dierlijke lichaam onderscheiden in bind-, spier-, huid- en zenuwweefsel; 2) stof, samengesteld uit elkaar kruisende draden v. katoen, wol, enz. ( → Weverij.)

Lees verder
1933
2021-06-13
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Weefsel

1° (Biol.) Weefsel is een complex van cellen, welke denzelfden vorm bezitten en aan een bepaalde functie aangepast zijn. Naar den aard der functie worden in de dierkunde de verschillende weefsels tot de volgende hoofdgroepen teruggebracht: → epitheel of bedekkingsweefsel, spierweefsel, steunweefsel en zenuwweefsel. In de organen, welke mee...

Lees verder
1916
2021-06-13
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Weefsel

Weefsel - (primair en secundair — in de plant), zie MERISTEEM.

1898
2021-06-13
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

WEEFSEL

WEEFSEL - o. (-s, -en), wat geweven is, geweven stof: katoenen, linnen, zijden weefsels; — wijze waarop iets geweven is : effen, keper, damast weefsels; — (ontl.) deelen waaruit de organen zijn samengesteld : celweefsel, vaatweefsel, naarmate het uit cellen of vaten bestaat; — (fig.) een weefsel van leugen en bedrog, eene samenv...

Lees verder
1870
2021-06-13
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Weefsel

Weefsel noemt men op ontleedkundig gebied een zamenstel van één of meer vormen van cellen, die, onderling op verschillende wijzen verbonden en min of meer gelijkmatig over het geheel verdeeld, daarvan den eigenaardigen vorm bepalen. De leer van dit zamenstel draagt den naam van weefselleer (histologia) en ook wel van microscopische anatomie, daar z...

Lees verder