Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

Gepubliceerd op 14-10-2020

Het kaf van het koren scheiden

betekenis & definitie

het slechte, onbruikbare van het goede scheiden. Vgl. er is geen koren zonder kaf (Hd. kein Korn ohne Spreu; Eng. every land has its laugh, and every com has its chaff), er is niets zonder gebreken, geen goud zonder schuim; er is veel kaf onder het koren, er is veel waardeloos of ondeugdelijks onder het goede of de goeden.

De uitdrukkingen zijn op zichzelf begrijpelijk genoeg; misschien zinspelen zij ook op een bijbelplaats (Matth. 3:12; Luc. 317): „Hij zal Zijnen dorsvloer doorzuiveren, en Zijne tarwe in Zijne schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden”. Vgl. onkruid onder de tarwe (naar Matth. 13:25) in soortgelijke toepassing. Fr. séparer la paille du bon grain; Hd. das Korn von der Spreu trennen; die Spreu vom Weizen trennen; Eng. to sift the chaff from the wheat.