Sparen

Begrippen over sparen omschreven

Gepubliceerd op 17-08-2016

2016-08-17

Achtergestelde deposito

betekenis & definitie

Een achtergestelde deposito is een variant op de reguliere deposito waarbij men bij een eventueel faillissement van de bank pas als laatste recht heeft op een terugvordering van het verloren bedrag. Met een achtergestelde deposito heeft men in dat geval geen zekerheid dat men het geld terug krijgt.

Wie zijn of haar spaargeld voor een langere periode kan missen, kan er voor kiezen om het vast te leggen in een deposito. Hiervan zijn er verschillende varianten. De achtergestelde deposito is een van deze varianten. Een achtergestelde deposito verschilt in de praktijk vaak alleen wat betreft de garantieregeling van een reguliere deposito. Bij een achtergestelde deposito krijgt men pas als laatste een terugvordering op de waarde van de deposito in geval van faillissement van de bank. Men kan pas aanspraak maken op een bedrag dat valt onder de garantieregeling, indien alle andere schuldeisers al zijn betaald. Met een achtergestelde deposito is er dus een kans dat men geen enkel deel van het bedrag meer terug ziet.

Door de garantieregeling van een achtergestelde deposito, wordt deze over het algemeen als meer risicovol gezien dan een reguliere deposito. Om deze reden heeft een achtergestelde deposito veelal een hogere spaarrente dan een reguliere deposito, waardoor men er ook meer aan kan verdienen. In tegenstelling tot een reguliere deposito, valt een achtergestelde deposito tevens niet onder het depositogarantiestelsel. Indien de betreffende bank failliet gaat, kan het dus zo zijn dat men helemaal niets van zijn of haar spaargeld, dat was gestort op een achtergestelde deposito, terug ziet.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt strenge voorwaarden aan de informatieverstrekking van achtergestelde deposito’s. Onder bepaalde voorwaarden valt een achtergestelde deposito namelijk wel onder het depositogarantiestelsel, dit is echter per situatie afhankelijk.