Sparen

Begrippen over sparen omschreven

Gepubliceerd op 17-08-2016

2016-08-17

Deposito

betekenis & definitie

Een deposito is een vorm van sparen waarbij het geld voor een bepaalde periode wordt vastgelegd bij een bank. Bij een deposito wordt geld in bewaring gegeven voor een bank. Tijdens de looptijd van een deposito is het vaak niet mogelijk om het gestorte geld op te nemen.

In de praktijk wordt grofweg een onderscheid gemaakt tussen twee vormen van sparen bij een bank, namelijk de vrij opneembare spaarrekening en de deposito. Bij een deposito kan men in de meeste gevallen geen aanspraak meer maken op het geld dat men heeft gestort, voor zolang de deposito loopt. Dit in tegenstelling tot een spaarrekening, waarbij men over het algemeen zoveel men wilt en wanneer men wilt geld kan opnemen. Over beide vormen van sparen ontvangt men rente, deze spaarrente is echter bij een deposito doorgaans wat hoger dan bij een spaarrekening.

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende soorten deposito’s. Bij spaardeposito of een termijndeposito staat het geld volledig vast voor de vooraf afgesproken periode, een termijndeposito heeft over het algemeen een looptijd van maximum van één jaar. Daarnaast is er nog de flexibele deposito, waarbij men ten alle tijden geld kan opnemen (waarover men dan ook geen rente meer ontvangt), en de klimspaardeposito, waarbij de rente stijgt naarmate de deposito langer loopt.

Hoewel de rente op deposito’s vaak niet heel hoog is, heeft men een vrij grote zekerheid over de stabiliteit van de deposito. In andere woorden, men kan met grote zekerheid zeggen dat men het geld dat men heeft gestort daadwerkelijk terug krijgt. Alleen in geval de betreffende bank failliet gaat, loopt men een risico. In dat geval is er vaak echter een depositogarantiestelsel, waarin is bepaald of en hoeveel geld men in ieder geval terug krijgt.