Sinterklaaslexicon

Sinterklaas van A tot Z door Marie-José Wouters

Gepubliceerd op 24-10-2019

Sint-Nicolaas in de Verenigde Staten

betekenis & definitie

Het verhaal gaat dat de eerste Nederlandse immigranten (dertig Waalse gezinnen, hugenoten) op een schip aankwamen dat Sint-Nicolaas als boegbeeld droeg. Bovendien zou de eerste kerk in Nieuw-Amsterdam, het tegenwoordige New York, analoog aan de eerste kerk in Amsterdam, aan Sint-Nicolaas gewijd zijn. Het kerkje was echter hoogstwaarschijnlijk voor de gereformeerde eredienst gebouwd en had dus geen → patroonheilige.

Ook de Spanjaarden brachten Sint-Nicolaas naar Amerika: Jacksonville in Florida heette oorspronkelijk Nicolaasstad. Sinterklaas is hier voornamelijk door de → Kerstman vervangen. Wel zijn er nog verschillende Sint-Nicolaasgenootschappen, die vooral voor de nazaten van Nederlandse emigranten een sinterklaasfeest organiseren. Zo zijn er bijvoorbeeld:

•1835: Saint Nicholas Society in New York. Dit genootschap bestaat uit Amerikanen van oorspronkelijk Nederlandse afkomst. Eigenlijk is het een fonds, dat zich bezighoudt met historisch, literair en filantropisch werk. De eerste voorzitter was Peter G. Stuyvesant, en de eerste vice-voorzitter Washington Irving, die de Society oprichtte.
•1875: Saint Nicholas Club. Deze richt zich meer op het sociale, de gezelligheid.
•1915: Saint Nicholas Society of Nassau op Long Island. Deze vereniging heeft tweehonderd leden en geeft een banket op Sint-Nicolaasdag.

Van 1873 tot 1939 kwam het kindertijdschrift St. Nicholas. Scribner’s Illustrated Magazine for Girls and Boys uit. Hoofdredactrice was Mary Mapes Dodge, de schrijfster van het in de Verenigde Staten bekende kinderboek Hans Brinker, of de zilveren schaatsen (dat verhaalt over de jongen die een stad van de watersnood redt door zijn vinger in de dijk te stoppen). Mary wilde een tijdschrift maken waarin allerlei onderwerpen (geschiedenis, godsdiensten, wetenschap, mythologie, hobby’s, muziek, enzovoort) aan bod kwamen, om zo voor kinderen een venster naar de wereld te openen. In sommige steden in de Verenigde Staten vinden sinterklaasoptochten met pepernoten strooiende Zwarte Pieten plaats. Deze optochten worden onder meer georganiseerd in Holland, Michigan; Pella City en Orange City, Iowa; Fulton, Illinois; Somerset, New Yersey; en Lynden, Washington.

Een Amerikaanse internetsite over Sint-Nicolaas is www.stnicholascenter.org.

→ Kerstman Sanders, 2005; Wheeler e.a., 2005.