aangeklede aap, badaap betekenis & definitie

lelijk, bespottelijk persoon. Vaak iemand die opzichtig gekleed is, als een kermisaap. Reeds vermeld door Harrebomée. Minder frequent is aangeklede zeekoe (opgetekend in Forum, 1980).

Hij is niet zoo een aangekleede aap als die Fransche luitenant. (Het Centrum, 07/05/1919)

De jeugd zag liever een aangeklede badaap met een gitaar in zijn jatten door de mikrofoon jammeren. (Haring Arie, De Sarkast, 1990)