Treitervlogger betekenis & definitie

Een treitervlogger is een vlogger die zijn of haar vlog met name gebruikt om overlast te veroorzaken of anderen te beledigen. De term treitervlogger komt voort uit de overlast die een groep Zaanse jongeren in september 2016 hebben veroorzaakt met hun eigen opgenomen filmpjes.

Waar een reguliere vlogger zijn of haar vlogs gebruikt om iets te vertellen over zijn of haar dagelijkse leven, probeert een treitervlogger met zijn of haar vlogs juist anderen te beledigen of tegen elkaar op te zetten. Men is dus tijdens het filmen bezig met het treiteren van anderen. Treitervloggers zetten hun zelfgemaakte filmpjes op internet, waar ze geld kunnen krijgen van advertenties als ze veel bezoekers krijgen.

De term treitervlogger is voortgekomen uit de overlast die werd veroorzaakt door een groep jongeren in Zaandam in september 2016. De betrokken personen hadden in hun vlogs niet alleen beledigingen en dreigementen naar elkaar gemaakt, maar maakten in sommige filmpjes ook anderen tot slachtoffer van hun getreiter. In sommige filmpjes waren de beledigingen uitsluitend gericht tegen politieagenten.

Binnen het maatschappelijke debat worden treitervlogs over het algemeen streng veroordeeld. Hierbij is het voor de uitvoerende macht echter moeilijk om te bepalen wanneer een treitervlogger zich daadwerkelijk strafbaar heeft gemaakt aan een misdrijf.