Bijbel betekenis & definitie

De Bijbel, in het Grieks biblia, is een verzameling van verschillende boeken: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Hebreeuws en Grieks zijn de belangrijkste talen van de Bijbel.

De Bijbel heeft een centrale boodschap: Gods verlossing van zijn volk. Het Oude Testament is grotendeels geschreven in het Hebreeuws, maar ook in het Aramees. Deze bevat boeken over Gods wetten, boeken met wijsheid, geschiedenis en poëzie en boeken van de profeten. Het vertelt over Gods uitverkoren volk (het volk van Israël) en beschrijft het probleem van ongehoorzaamheid van de mensheid en Gods voorbereiding om eens tot een oplossing te door de aankondiging van de komst van zijn Messias. Het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks en bevat boeken over het leven van Jezus Christus,de geschiedenis van de eerste christenen, en ook brieven en een boek met profetische visioenen. Het beschrijft de vervulling van Gods verlossingsplan door de komst van zijn zoon, de Messias. Zijn leven, dood, opstanding en hemelvaart en de groei van de kerk, het verloste volk van God.

Gepubliceerd op 10-04-2015