Wat is de betekenis van Thema?

2021
2023-02-08
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Thema

Een thema is een stelling of meer in het algemeen een onderwerp van denken, schrijven en spreken. Thema heet ook de grondgedachte van een kunstwerk of muziekstuk. In het onderwijs is een thema een vertaaloefening bestaande uit losse zinnen, van eigen in vreemde taal of omgekeerd. In de beeldende kunst duidt het woord thema de stof of de inhoud aan...

Lees verder
2019
2023-02-08
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

thema

thema - Zelfstandignaamwoord 1. een onderwerp dat behandeld wordt Het thema van vandaag is alcoholisme. 2. een grondgedachte van een kunstwerk of muziekstuk Het oude thema werd gebruikt in een nieuw werk. 3. (taalkunde) de stam

Lees verder
2018
2023-02-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

thema

thema - zelfstandig naamwoord uitspraak: the-ma 1. onderwerp van een boek ♢ het thema van dit boek is de vriendschap 2. melodie in een muziekstuk die steeds terugkomt ♢ herken je het thema in di...

Lees verder
2017
2023-02-08
Kadaster

Woordenboek van het Kadaster.

Thema

Het thema is een aanduiding van het type en de functie van een leiding.

2017
2023-02-08
Ignace Bossuyt

Van noten en tonen. Wegwijs in muzikale begrippen.

Thema

Een muzikaal idee, doorgaans een melodie, dat als basis dient voor een deel van een compositie (fuga, sonate, strijkkwartet,symfonie) en vaak onder te verdelen in zelfstandige motieven (motief, thematische arbeid).

2002
2023-02-08
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

thema

Een thema is een (alg.) overkoepelend onderwerp, gegeven of idee; een thema kan voortkomen uit alles wat zichtbaar, voelbaar, hoorbaar en denkbaar is. 1) (dans): idee dat uitgangspunt is voor de inhoud van de dans (1); kan een betekenisvol gegeven zijn (bijv. ontmoeting) of een danstechnisch (zie danstechniek) gegeven (bijv. ritmeverschuiving); 2)...

Lees verder
2001
2023-02-08
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Thema

De grondgedachte achter, of het onderwerp van een te spelen spel of serie opdrachten. Het thema wordt uitgewerkt in een (→) fabel. Dit is de beschrijving van - het geheel van de omstandigheden - de ordening van de gebeurtenissen - de rol(len) van de personages daarin; met andere woorden: de inhoud van scène(s), spel of toneelstuk Literatuur - Mar...

Lees verder
1994
2023-02-08
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Thema

[Lat. = stelling, van Gr. thèma = stelling, stamwoord, van tithenai = stellen] onderwerp van denken, spreken, schrijven e.d.; (muz.) motief dat aan het werk ten grondslag ligt en in omgewerkte vorm telkens weer terugkeert; grondgedachte; (taalk.) verbinding van wortel met uitgang; vertaaloefening van eigen in vree...

Lees verder
1994
2023-02-08
Communicatie

Communicatiebegrippenlijst

Thema

Thema verwijst naar een kernachtige samenvatting van een of meer claims. Op een thema kan in een campagne via verschillende mediumtypen en per mediumtype via verschillende uitingen worden gevarieerd.

1993
2023-02-08
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Thema

(tema) onderwerp; vertaaloefening; motief; hoofdgedachte

1990
2023-02-08
BDI

BDI terminologie

thema

zie: onderwerp.

1990
2023-02-08
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

thema

thema - Een onderliggende bedoeling of betekenis van een beeldend of literair kunstwerk; ook een motief, onderwerp of idee dat in een aantal artistieke werken wordt herhaald.

1981
2023-02-08
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

thema

1. onderwerp van een boek, verhandeling of voordracht. Het thema kan meestal uit de titel worden afgeleid; 2. vertaaloefening uit de eigen taal in een vreemde taal; 3. muzikale hoofdgedachte van een compositie die uit kleinere motieven is opgebouwd. Deze motieven kunnen gedurende een compositie eveneens tot ontwikkeling worden gebracht.

Lees verder
1973
2023-02-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Thema

(tema) [Gr., stelling], o. (-’s), 1. onderwerp waarover men denkt, spreek of schrijft; 2. grondgedachte, motief, m.n. in de beeldende kunsten, de litteratuur, de muziek; (zegsw.) nieuwe variaties op een oud thema; 3. schoolopgave, meestal vertaling van losse zinnen in of uit een vreemde taal. Het muzikale thema is opgebouwd uit een aantal mot...

Lees verder
1962
2023-02-08
Muziek Encyclopedie

Geschreven door S. van Ameringen (1962)

thema

een uit een aantal motieven tot een organisch geheel versmolten muzikale gedachte. In tegenstelling tot het motief, dat kleinschaliger is, is het thema zo pregnant aanwezig in de compositie dat het een vormende structuur geeft aan de muziek. Een thema keert terug, wordt bewerkt, ondergaat gestalteverandering. Er zijn o.m. primair melodische en line...

Lees verder
1955
2023-02-08
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Thema

(mv. themata), onderwerp, stof ter behandeling, hoofdgedachte of melodische frase, die in muziekstuk telkens terugkeert; opstel ter vertaling (mv.: thema’s).

1950
2023-02-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Thema

(<Gr.-Lat.), I. o. (-’s), 1. onderwerp waarover men denkt, spreekt of schrijft, punt van behandeling : een rijk thema om te behandelen ; op een ander thema komen; ik ben mijn thema kwijt; (Zuidn.) ik ben van mijn thema, ik ben de draad van mijn gesprek, van mijn redenering kwijt; 2. onderwerp waaraan een beeldend kunstenaar vorm geeft: e...

Lees verder
1949
2023-02-08
Woordenboek Latijn

Geschreven door Dr. J.F.L. Montijn

Thĕma

ătis, n. het gesternte, waaronder iemand geboren wordt.

1949
2023-02-08
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Thema

(Gr.: het opgestelde), in lit.: probleemstelling of idee die in een werk tot uitbeelding wordt gebracht; in beeld, kunst: de buiten-artistieke, echter met artist. middelen verwezenlijkte „stof” of „inhoud” van het kunstwerk; in muz.: muzikale gedachte die voor het verloop van een stuk van wezenlijke betekenis is, meest uit v...

Lees verder
1948
2023-02-08
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

thema

(Gr.) 1 o. (mv. themata), hoofdstelling; grondgedachte; onderwerp, vertaaloefening, opgave voor een opstel; ~ probandum, hetgeen bewezen moet worden; 2 v. (mv. ~s), stuk ter vertaling.