Wat is de betekenis van Thema?

2024-02-25
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Thema

Een thema is een stelling of meer in het algemeen een onderwerp van denken, schrijven en spreken. Thema heet ook de grondgedachte van een kunstwerk of muziekstuk. In het onderwijs is een thema een vertaaloefening bestaande uit losse zinnen, van eigen in vreemde taal of omgekeerd. In de beeldende kunst duidt het woord thema de stof of de inhoud aan...

2024-02-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

thema

thema - Zelfstandignaamwoord 1. een onderwerp dat behandeld wordt Het thema van vandaag is alcoholisme. 2. een grondgedachte van een kunstwerk of muziekstuk Het oude thema werd gebruikt in een nieuw werk. 3. (taalkunde) de stam

2024-02-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

thema

thema - zelfstandig naamwoord uitspraak: the-ma 1. onderwerp van een boek ♢ het thema van dit boek is de vriendschap 2. melodie in een muziekstuk die steeds terugkomt ♢ herken je het thema in di...

2024-02-25
Woordenboek van het Kadaster

Kadaster (2017)

Thema

Het thema is een aanduiding van het type en de functie van een leiding.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-25
Muzikale begrippen

Ignace Bossuyt (2010)

Thema

Een muzikaal idee, doorgaans een melodie, dat als basis dient voor een deel van een compositie (fuga, sonate, strijkkwartet,symfonie) en vaak onder te verdelen in zelfstandige motieven (motief, thematische arbeid).

2024-02-25
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

thema

Een thema is een (alg.) overkoepelend onderwerp, gegeven of idee; een thema kan voortkomen uit alles wat zichtbaar, voelbaar, hoorbaar en denkbaar is. 1) (dans): idee dat uitgangspunt is voor de inhoud van de dans (1); kan een betekenisvol gegeven zijn (bijv. ontmoeting) of een danstechnisch (zie danstechniek) gegeven (bijv. ritmeverschuiving); 2)...

2024-02-25
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (2001)

Thema

De grondgedachte achter, of het onderwerp van een te spelen spel of serie opdrachten. Het thema wordt uitgewerkt in een (→) fabel. Dit is de beschrijving van - het geheel van de omstandigheden - de ordening van de gebeurtenissen - de rol(len) van de personages daarin; met andere woorden: de inhoud van scène(s), spel of toneelstuk Literatuur - Mar...

2024-02-25
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Thema

[Lat. = stelling, van Gr. thèma = stelling, stamwoord, van tithenai = stellen] onderwerp van denken, spreken, schrijven e.d.; (muz.) motief dat aan het werk ten grondslag ligt en in omgewerkte vorm telkens weer terugkeert; grondgedachte; (taalk.) verbinding van wortel met uitgang; vertaaloefening van eigen in vree...

2024-02-25
Communicatie

Mr. John Knecht en B.G.J. Stoelinga

Thema

Thema verwijst naar een kernachtige samenvatting van een of meer claims. Op een thema kan in een campagne via verschillende mediumtypen en per mediumtype via verschillende uitingen worden gevarieerd.

2024-02-25
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Thema

(tema) onderwerp; vertaaloefening; motief; hoofdgedachte

2024-02-25
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

thema

zie: onderwerp.

2024-02-25
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

thema

thema - Een onderliggende bedoeling of betekenis van een beeldend of literair kunstwerk; ook een motief, onderwerp of idee dat in een aantal artistieke werken wordt herhaald.

2024-02-25
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

thema

1. onderwerp van een boek, verhandeling of voordracht. Het thema kan meestal uit de titel worden afgeleid; 2. vertaaloefening uit de eigen taal in een vreemde taal; 3. muzikale hoofdgedachte van een compositie die uit kleinere motieven is opgebouwd. Deze motieven kunnen gedurende een compositie eveneens tot ontwikkeling worden gebracht.

2024-02-25
Muziekencyclopedie

S. van Ameringen (1962)

thema

een uit een aantal motieven tot een organisch geheel versmolten muzikale gedachte. In tegenstelling tot het motief, dat kleinschaliger is, is het thema zo pregnant aanwezig in de compositie dat het een vormende structuur geeft aan de muziek. Een thema keert terug, wordt bewerkt, ondergaat gestalteverandering. Er zijn o.m. primair melodische en line...

2024-02-25
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Thema

(mv. themata), onderwerp, stof ter behandeling, hoofdgedachte of melodische frase, die in muziekstuk telkens terugkeert; opstel ter vertaling (mv.: thema’s).

2024-02-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Thema

(<Gr.-Lat.), I. o. (-’s), 1. onderwerp waarover men denkt, spreekt of schrijft, punt van behandeling : een rijk thema om te behandelen ; op een ander thema komen; ik ben mijn thema kwijt; (Zuidn.) ik ben van mijn thema, ik ben de draad van mijn gesprek, van mijn redenering kwijt; 2. onderwerp waaraan een beeldend kunstenaar vorm geeft: e...

2024-02-25
Woordenboek Nederlands -Latijn

Dr. J.F.L. Montijn (1949)

Thĕma

ătis, n. het gesternte, waaronder iemand geboren wordt.

2024-02-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Thema

(Gr.: het opgestelde), in lit.: probleemstelling of idee die in een werk tot uitbeelding wordt gebracht; in beeld, kunst: de buiten-artistieke, echter met artist. middelen verwezenlijkte „stof” of „inhoud” van het kunstwerk; in muz.: muzikale gedachte die voor het verloop van een stuk van wezenlijke betekenis is, meest uit v...

2024-02-25
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

thema

(Gr.) 1 o. (mv. themata), hoofdstelling; grondgedachte; onderwerp, vertaaloefening, opgave voor een opstel; ~ probandum, hetgeen bewezen moet worden; 2 v. (mv. ~s), stuk ter vertaling.

2024-02-25
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Thema

noemt men in de muziek een muzikaal gegeven met een zo karakteristieke melodische, rhythmische en soms ook harmonische physionomie, dat het ten grondslag gelegd kan worden aan een grote compositie. Vooral bij sonates, symphonieën, fuga’s, variatiewerken spreekt men van thema. Uiteraard moet het thema voor elk van deze vormen aan verschil...