Manipuleren betekenis & definitie

Manipuleren is het overtuigen en overhalen van een persoon, zodat deze persoon zich vormt naar de wensen van een ander. Bij manipulatie wordt niet direct gezegd wat er wordt gewenst.

Bij manipulatie worden geen duidelijke argumenten gebruikt. Een ouder kan bijvoorbeeld tegen zijn kind zeggen dat hij rustig moet doen, omdat de ouder hoofdpijn heeft. Hierbij wordt duidelijk een argument gegeven waarom de ouder wil dat het kind rustig is. Maar als de ouder zegt dat het kind een cadeautje krijgt als het rustig is, is er sprake van manipulatie. Er wordt immers niet direct gezegd waarom de ouder iets wenst, maar op deze manier wordt toch vaak de wens vervuld. Er wordt ook vaak onbewust gemanipuleerd, zonder dat iemand daar echt kwaad mee bedoelt. Toch kan ook deze manier van manipulatie leiden tot verstoorde relaties, omdat de mensen die met manipulatie in aanraking komen niet meer weten waar ze uiteindelijk aan toe zijn.

Gepubliceerd op 14-12-2016