Manipulatie betekenis & definitie

Manipulatie betekent een persoon dusdanig beïnvloeden dat hij/zij van mening of gedachte verandert. Vaak spelen mensen die manipuleren in op de emoties en schuldgevoelens van hun slachtoffer.

Het begrip ‘manipuleren’ komt uit de psychologie en betekent van oorsprong ‘met de hand’. Vaak heeft het begrip een negatieve bijklank. Het verschil tussen ‘normaal’ beïnvloeden en manipuleren is klein, maar het komt erop neer dat iemand die manipuleert dit voor zijn eigen bestwil doet, en niet perse voor de bestwil van diegene die wordt gemanipuleerd. Vaak wordt manipulatie gebruikt om een bepaald doel te bereiken. Een belangrijk onderdeel van manipuleren is dat het ‘slachtoffer’ zich niet bewust moet zijn van de bedoelingen van diegene die manipuleert. Men gaat dus op een stiekeme manier aan de slag. Zij willen namelijk op een slinkse manier hun zin krijgen en dit gaat ten kosten van anderen.

Niet iedereen kan goed manipuleren. Ten eerste kan men alleen anderen manipuleren als men sympathiek wordt gevonden. Anders wordt er niet geluisterd en niks van hem aangenomen. Ten tweede is zelfvertrouwen erg belangrijk. Mensen nemen namelijk sneller informatie aan van iemand die het vol zelfvertrouwen en met overtuiging brengt.

Niet alleen de manipulators zelf, maar ook de slachtoffers voldoen vaak aan bepaalde eisen. Als mensen die onzeker zijn, veel behoefte hebben aan goedkeuring, geen nee kunnen zeggen en een groot verantwoordelijkheid gevoel hebben zijn makkelijke slachtoffers. Zij zullen namelijk sneller geneigd zijn te luisteren naar andermans mening.

Gepubliceerd op 06-06-2016