Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 01-04-2016

2016-04-01

Argument

betekenis & definitie

Een argument is een aangevoerd feit dat wordt gebruikt om een stelling te bewijzen of te ontkrachten. Een argument is een bewijsmiddel en geeft ook vaak de reden aan om iets te doen.

Argumenten moeten kunnen aantonen waarom een ingenomen standpunt van iemand solide is. Een standpunt steunt op gegeven argumenten. Goede argumenten kunnen geven, behoort tot de basisvaardigheden in veel beroepen. Juristen, filosofen en politici zijn voorbeelden van mensen die vaak goede argumenten moeten hebben om hun standpunt te onderbouwen. Argumenteren is altijd al van belang geweest. Vroeger toen men jaagde, moesten mensen die wilden dat het eten gedeeld werd, dit kunnen beargumenteren. Nu moet een politicus die voor een bepaald wetsvoorstel is, moeten kunnen beargumenteren waarom dit een goed voorstel is. Ook in de empirische wetenschap is argumentatie van groot belang.

Argumenteren valt te leren. Door kennis van argumentatieleer kunnen argumenten beter worden. Argumentatieleer is een onderdeel van de retorica (de welsprekendheid). Retorica is weer een onderdeel van de logica. Al deze drie onderdelen vallen onder de filosofie, ook wel wijsbegeerte genoemd. In de argumentatieleer zorgen aanvaardbare argumenten ervoor dat een conclusie wordt getrokken. Dit gebeurt door middel van een redenering, dat een constructie van argumenten is.

Een argument is niet altijd aanvaardbaar. Een redenering is dan ook pas geldig als deze op aanvaardbare premissen is gebaseerd. De conclusie die is voortgekomen uit de redenering is een aanvaardbare, geldige conclusie. De argumenten die gesteld zijn mogen niet de redenering tegenspreken.